Learn Dalubhasa's Easy Tagalog

Learn Tagalog

It is our thrill to announce that Learn Dalubhasa’s Easy Tagalog is now available for download.       Sa pagdiriwang ng “Buwan ng Wikang Pambansa”, inilulunsad ng Dalubhasa Review Center (DRC) ang “Learn Dalubhasa’s Easy Tagalog” mobile app. Ang DRC ay gustong tumulong sa bawat isa lalo na sa mga banyagang mag-aaral upang matutunan ang Read more about Learn Tagalog[…]